Kwesta na Rossie w dniach 1-2 listopada 2014 r.

Kwesta na Rossie w dniach 1-2 listopada 2014 r. 

Już od ponad 20 lat Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą zbiera środki na odnawianie pomników na wileńskiej Rossie. W ciągu tych lat uczniowie polskich szkół i inne organizacje społeczne z Wileńszczyzny brały aktywny udział w wiosennych i jesiennych sprzątaniach Rossy. Od kilku lat trwa piękna akcja „Światełko dla Rossy”. W tym okresie odnowiono ponad 60 pomników i wzniesiono 4 nowe. W większości pozyskane środki pochodziły od ofiarodawców z zagranicy. W tym roku Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą i Polskie Stowarzyszenie Medyczne na Litwie zorganizowało kwestę w dniach 1-2 listopada 2014 r. na wszystkich cmentarzach Wileńszczyzny. 13 października 2014 r. w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbyło się zebranie organizacyjne, na które przybyli nieliczni przedstawiciele polskich szkół i organizacji społecznych. Mimo to, postanowiliśmy podjąć próbę organizowania pierwszej kwesty na Wileńszczyźnie na odbudowę pomników Rossy. W tym roku kwesta odbyła się w Czarnym Borze, Duksztach, Jaszunach, Kowalczukach, Kiwiszkach, Majszagole, Miednikach, Niemenczynie, Niemieżu, Pakienie, Solecznikach, Szumsku i na Rossie. Bez pomocy ludzi dobrej woli, organizacji społecznych i administracji polskich szkół kwesta nie odbyłaby się. W imieniu organizatorów chciałbym podziękować dla radia „Znad Wilii” za pomoc w przekazaniu informacji o kweście. Słowa uznania należą dla Domu Kultury Polskiej w Wilnie, a zwłaszcza dla Pana dyrektora Artura Ludkowskiego, Pani wicedyrektor Krystynie Zimińskiej, Pani Barbarze Bartosewicz i Pani Walerii Kozłowskiej. Największe podziękowania należą dla uczni i harcerzy, którzy kwestowali na cmentarzach. W Niemieżu uczniowie przeprowadzili zbiórkę pieniędzy wśród społeczności Gimnazjum im. św R. Kalinowskiego oraz po mszy św. w kościele św. R. Kalinowskiego, a nad kwestą w tej miejscowości czuwała Pani Irena Boczarowa. W Jaszunach pod opieką Pana dyrektora Szkoły Średniej im. M. Balińskiego Kazimierza Karpicza kwestowały Elżbieta Wojtukowicz i Donata Filipowicz. W Szkole Podstawowej w Duksztach do akcji przyczyniły się Jowita Limienowicz i Beata Młyńska. W Majszagole kwestowali uczniowie Szkoły Średniej im. ks. J. Obremskiego. Akcję koordynowali Pani dyrektor szkoły Alfreda Jankowska i Pan Daniel Lemianowicz. W Kowalczukach kwestowali harcerze z Gimnazjum im. S. Moniuszki pod opieką Pana dyrektora szkoły Zygmunta Jaświna i Pana Romualda Seniuta. W Miednikach pod opieką Pani dyrektor Szkoły Średniej im. św. Kazimierza Mieczysławy Pietkiewicz kwestowali harcerze: Andrzej Tunkiewicz, Iwona Stefanowska, Jarosław Tankelun, Katarzyna Aszkiełowicz, Urszula Pipiraite, Krzysztof Aszkiełowicz. W Szumsku kwestowali: Ryszard Branicki, Czesława Branicka, Karolina Dajnowiec, Edward Katuszonok, Dariusz Kryżanowski. Opiekowali się nimi Pan Grzegorz Rawda i Pani dyrektor Szkoły Podstawowej w Szumsku Janina Zienkiewicz. W Pakienie i Kiwiszkach zbiórka środków odbywała się wśród uczni i nauczycieli szkół, a ku temu przyczynili się Sławomir Olenkowicz i Janina Sołtanowicziene. Na Rossie kwestował Związek Harcerstwa Polskiego na Litwie. W Niemenczynie bardzo aktywnie przyczynił się do kwesty lider zespołu „Staranowa” Paweł Żemojcin, a pomagali mu Arturas Rusecki, Łukasz Mikielewicz, Władimir Gurin, Paweł Paramonow, Darius Palcewas, Łukasz Balkowski, Edgar Sielezniow i Zbigniew Mateika. Serdeczne podziękowania dla proboszcza ks. prałata Wacława Wołodkowicza kościoła pw. św. Piotra w Solecznikach, ministrantów i społeczności gimnazjum im. J. Śniadeckiego oraz Państwu Marioli i Aleksandrowi Pieszko za aktywny udział w kweście. Być może nie wszystkie osoby zostały wymienione, ale w imieniu organizatorów serdecznie dziękujemy wszystkim, kto przyczynił się do pierwszej kwesty na Wileńszczyżnie na rzecz cmentarza na Rossie. W dniu 6 listopada 2014 r. w DKP w obecności komisji: Krystyna Zimińska, Waleria Kozłowskaja, Dariusz Żybort, Barbara Komarowska zostały otwarte puszki i policzone zebrane pieniądze podczas kwesty. Ogólnie zebrano 12150.50 lt, 117 pln.zł, 25 USD, 8,70 EUR. Wszystkie zebrane środki podczas kwesty zostaną przekazane Społecznemu Komitetowi Opieki nad Starą Rossą i zostaną wykorzystane na renowację pomnika wybranego przez Komitet.

 Wiceprezes PSML Dariusz Żybort