Kwesta „Pomnikom Rossy” 2015

Polskie Stowarzyszenie Medyczne na Litwie i Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą w dniach 31.10.2015 - 01.11.2015 zorganizował kwestę na rzecz Rossy na cmentarzach wileńszczyzny. W tym roku kwesta odbyła się w Solecznikach, Niemenczynie, Majszagole, Miednikach, Suderwie, Połukniach, Turgielach, Szumsku, Butrymańcach, Bujwidzach, Rudominie, Taboryszkach, Ławoryszkach, Kowalczukach, Pakienie, Niemieżu, Duksztach, Ejszyszkach i Rosie.

W imieniu organizatorów chciałbym podziękować dla uczni, nauczycieli, harcerzy, wszystkich wolontariuszy, kapłanów którzy przyczynili się do kwesty. Dziękujemy dla Warszawskiego Towarzystwa Lekarskiego, a szczególnie dla dr Krystyny Podgórskiej oraz dr Mariana Baranickiego za pomoc finansową w wydrukowaniu plakatów, dla radia „Znad Wilii”, dla telewizji „Wilnoteka”, dla radia litewskiego audycji w języku polskim, dla redakcji „Kuriera Wileńskiego”, „Tygodnika Wileńszczyzny ”, „Naszej Gazety”, „Magazynu Wileńskiego”. Dziękujemy również dla „Macierzy Szkolnej” i Domu Kultury Polskiej, a szczególnie dla Artura Ludkowskiego, Krystynie Zimińskiej, Walerii Kozłowskiej, Barbarze Bartosewicz i Renacie Naumowicz.

W Solecznikach w kwescie brali udział Mariola i Aleksander Pieszko, Teresa Grudzińska, Łucja Dudojć, proboszcz ks Wacław Wołodkowicz z ministrantami, 7 SDH „Step”: Dominik Mockus, Deimantas Paszkewiczius, Nikita Prokudin, Beata Zarumna (p.o. drużynowa), 8 SDH „Zodiak”: Jula Aleksandrowicz, Adriana Chaczkowska, Anżelika Czerniawska, Daria Kabanowa, Agata Kewra, Kamila Matulewicz, Karolina Michajłowska, Gabriela Mockute, Emila Prowłocka, Katarzyna Puraite, Emilia Silkaite, Monika Suckiel.

W Niemenczynie organizatorem kwesty był Paweł Żemojcin, a pomagali mu wolontariusze: Łukasz Mikielewicz, Artur Rusiecki, Radek Piotrowski, Ernest Mieczkowski, Dawid Pawlun, Artur Jan Kiernowicz.

W Majszagole dziękujemy dla Pani dyrektor Alfredy Jankowskiej oraz harcerzy Monice Szydlowskiej, Justynie Leonowicz, Inesie Pileckiej, Karolinie Pietkiawicziute oraz dla ks Józefa Aszkiełowicza.

W Miednikach dziękujemy dla Pani dyrektor Mieczysławy Pietkiewicz oraz harcerzy Jarosława Tankieluna, Katarzyny Aszkiełowicz, Andrzeja Lenkowskiego, Andrzeja Tunkiewicza.

W Suderwiach dziękujemy dla ks Stanisława Matiukiewicza, dla Pani dyrektor Teresy Młyńskiej, socjalnego pedagoga Agaty Jacznik oraz uczniów: Agacie Wincełowicz, Rajmondowi Kardis, Adrianowi Stankiawiczusowi, Markowi Michalkiewiczowi, Jolańcie Girulskiej, Janinie Truszyńskiej, Wanesie Sudujko.

W Połukniach dziękujemy dla pani Renaty Jokniene, wolontariuszy Katarzyny Wierszyło, Amelii Moconko, Urszuli Charukiewicz, Patrycji Makutonowicz, Izabeli Matulewicz.

W Turgielach dziękujemy dla Pani Magdaleny Klepka oraz pomocniczki (ochotnika) emerytowanej nauczycielce Danucie Gryniewicz.

W Szumsku dziękujemy dla Pani Dyrektor Janinie Zinkiewicz oraz uczni Szkoły Podstawowej w Szumsku.

W Butrymańcach dziękujemy dla Pani dyrektor Teresie Sawiel, nauczycielom Stanisławie Rodziewicz, Marii Ładziato, Lechowi Rożanowskiemu, Annie Szumskiej, uczennicom Agnieszce Wojciechowicz i Krystynie Szulc.

W Bujwidzach dziękujemy dla Pani dyrektor Halinie Rawdo, ks Ryszarda Pieciuna, nauczycielce Ilonie Masiewicz oraz uczniom Karolu Mikielewiczu, Edmundu Soczywko, Ernestu Juchniewiczu, Bogdanu Rynkiewiczu, Marku Łuczyńskiemu.

W Rudominie dziękujemy dla Pani dyrektor Żanety Jankowskiej, dla Pani wicedyrektor Honoraty Romanowskiej oraz uczni gimnazjum im. F.Ruszczyca w Rudominie.

W Taboryszkach dziękujemy dla Pani doktor Reginie Wiercińskiej.

W Ławoryszkach dziękujemy dla Pani Dyrektor Annie Ancewicz oraz uczni Szkoły śriedniej w Ławoryszkach.

W Kowalczukach dziękujemy dla Pana dyrektora Zygmunta Jaświna oraz uczniów szkoły, którzy brali udział w kwescie.

Dziękujemy dla Pani dyrektor Janinie Małyszko oraz uczniom Szkoły Podstawowej im. Czesława Miłosza w Pakienie.

W Niemeżu dziękujemy dla nauczycieli Irenie Boczarowej i Annie Mackiel, Artura Mackiewicza, Alberta Tomaszewicz, Arnolda Danusewicza i Władimira Telepcowa.

Dziękujemy dla Pani dyrektor Czeslawy Bartoszewicz oraz uczni Szkoły Podstawowej w Duksztach.

Dziękujemy dla administracji i uczni gimnazjum w Ejszyszkach za udział w kwescie.

Dziękujemy dla Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie za udział w kwescie na cmentarzu na Rossie.

4 listopada 2015 roku w DKP w obecności komisji ( Krystyna Zimińska, Waleria Kozłowska, Barbara Bartosewicz, Dariusz Żybort) zostały otwarte puszki i policzone zebrane podczas kwesty pieniądze. Ogółem zebrano 4882,82 euro i 245,05 PLN zł. Wszystkie zebrane podczas kwesty pieniądze zostaną przekazane Społecznemu Komitetu Opieki nad Starą Rossą i zostaną wykorzystane na renowację pomnika wybranego przez komitet.

Dariusz Żybort

1  2  3 
 4  5  8
 10  11  12
 15  16  19
6  7  9  13 
 14  17  18