Odsłonięcie po renowacji pomnika prof.Stanisława Trzebińskiego

8 maja 2018 roku odbyło się uroczyste odsłonięcie po renowacji pomnika prof.Stanisława Trzebińskiego na wileńskiej Rossie. Odnowienie pomnika sfinansował Związek Lekarzy Polskich w Chicago oraz Fundacja Rodziny Roman. Na uroczystości byli obecni dr Kornelia Król, dr Katarzyna Kusz ze Związku Lekarzy Polskich w Chicago oraz dr Izabela Roman z mężem Pawłem Wawrzeckim i dr Krystyna Roman z Fundacji Rodziny Roman. Na uroczystość przybył konsul generalny RP w Wilnie Marcin Zieniewicz. W uroczystościach wzięli udział członkowie Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą na czele z prezesem honorowym Alicją Klimaszewską, członkowie Polskiego Stowarzyszenia Medycznego na Litwie, harcerze, wilnianie. 

,,To nasze spotkanie w tym historycznym dla nas Polaków miejscu ma na celu upamiętnienie i złożenie hołdu polskiemu lekarzowi, prof. Stanisławowi Trzebińskiemu. Kiedy po raz pierwszy trzy lata temu miałam okazję być na tym cmentarzu, zainspirowała mnie inicjatywa Częstochowskiej Izby Lekarskiej, która postanowiła odnowić pomnik polskiego lekarza. Ten pomysł przywiozłam do Chicago i został on bardzo entuzjastycznie przyjęty. Jestem niezmiernie dumna, że Związek Lekarzy Polskich w Chicago i Fundacja Rodziny Roman zrealizowały ten projekt właśnie w tym roku, w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Nie sposób też, aby nie nasunęła nam się refleksja, że to właśnie dziś, 8 maja, jest szczególnym dniem zwycięstwa i zakończenia II wojny światowej” – dr. mówiła Kornelia Król ze Związku Lekarzy Polskich w Chicago.
Prof. S. Trzebiński studiował medycynę na Uniwersytecie Jagielońskim. Do Wilna przyjechał w 1922 roku, gdzie był prof. zwyczajnym katedry historii i filozofii medycyny USB. Prowadził również zakład patologii.Był dziekanem wydziału lekarskiego USB. Był pierwszym sekretarzem Towarzystwa Lekarskiego Wileńskiego. Redagował Pamiętnik Towarzystwa lekarskiego Wileńskiego. Po jego śmierci jego mózg był badany przez prof. Maksymiliana Rose na USB w szpitalu przy ul.Letniej.
 
Trzebiński 640 przed Trzebiński 640 po
1 
 2