Pomnik Feliksa Rymkiewicza

Feliks Rymkiewicz

Lekarz, profesor Uniwersytetu Wileńskiego.

Urodzil się w 1799 r. na Białorusi, gimnazjum ukończył w Mohylewie. Studia medyczne rozpoczął w 1816 r. w Wilnie i 21 czerwca 1821 r. otrzymał dyplom doktora medycyny. Następnie został mianowany pomocnikiem prefekta Instytutu medycyny. W 1825 r. został adiunktem w katedrze prof. W. Herberskiego. Po śmierci Herberskiego mianowano go w 1829 r. prof. nadzwyczajnym na katedrze terapii szczegółowej i patologii. Po zamknięciu uniwersytetu w 1832 r. Rymkiewicz objął klinikę chorób wewnętrznych w Akademii Medyko-Chirurgicznej. Po zamknięciu akademii w 1842 r. powołano go na lekarza naczelnego szpitala miejskiego Sawicz. Poza tym był dyrektorem przytułku dla dzieci i lekarzem Instytutu Szlacheckiego. Słynął jako erudyta, napisał i wydał wiele prac naukowych. Zmarł 11 sierpnia 1851 r. Pochowany na Rossie.

 


 

Pomnik Feliksa Rymkiewicza został odrestaurowany w 2018 roku ze środków przekazanych przez Warszawską Izbę Lekarską im. Nielubowicza w Warszawie.

 

Rymkiewiczprzed  Rymkiewicz po