Pomnik Stanisława Karola Władyczki

Stanisław Karol Władyczko

Lekarz, profesor Uniwersytetu Stefana Batorego

Urodził się 4 listopada 1878 r. w Kownie. Tam 1897 r. ukończył gimnazjum, a następnie wydział lekarski na Uniwersytecie Moskiewskim. W 1907 r. uzyskał doktorat. Po ukończeniu uniwersytetu był asystentem w klinice w Wojskowej Akademii Lekarskiej w Petersburgu, następnie docentem neurologii i psychologii. W 1910 r. został profesorem w Instytucie Psychoneurologii w Petersburgu. W 1918 r. wrócił do kraju i zamieszkał w Wilnie . W 1919 r. został mianowany prof. nadzwyczajnym, a od 1920 r. prof. zwyczajnym neurologii USB. Dwukrotnie był dziekanem wydziału lekarskiego. Był członkiem Komitetu Odbudowy Uniwersytetu Wileńskiego. Działał aktywnie w Wileńskim Towarzystwie Lekarskim. Był przewodniczącym Komitetu Walki z Grużlicą. Ogłosił około 40 prac naukowych. Zmarł 18 lipca 1936 r. Pochowany na Rossie.

 


 

Pomnik Stanisława Karola Władyczki został odrestaurowany w 2016 roku ze środków przekazanych przez Śląską Izbę Lekarską.

 

 Władyczko przed
 Władyczko po