IV Światowy Zjazd Lekarzy Polskich połączony z XI Kongresem Polonii Medycznej

Z okazji 550-lecia urodzin Mikołaja Kopernika w dniach 1-4 czerwca 2023 roku, Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska organizuje w Olsztynie IV Światowy Zjazd Lekarzy Polskich połączony z XI Kongresem Polonii Medycznej. Przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego jest Prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej dr Anna Lella. Komitetowi Naukowemu przewodniczy Prorektor Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, prof. dr hab. n. med. Sergiusz Nawrocki. 

Oto list, który otrzymaliśmy od organizatorów:

 

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

 

w imieniu Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie, której Naczelna Rada Lekarska powierzyła organizację XI Kongresu Polonii Medycznej oraz IV Światowego Zjazdu Lekarzy Polskich, wzorem lat ubiegłych serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tym wydarzeniu, które odbędzie się w dniach 1- 4 czerwca 2023 r.  w Olsztynie.

W tych dniach w Centrum Konferencyjnym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie specjaliści z różnych dziedzin medycyny zaprezentują swoje osiągnięcia pod hasłem przewodnim „Wyzwania Współczesnej Medycyny”, a my jako gospodarze stworzymy okazję do integracji, koleżeńskich spotkań i nawiązywania kontaktów, zapewniając szereg imprez towarzyszących. 

Jednym z Partnerów tego wydarzenia jest Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, które podobnie jak w latach ubiegłych, podjęło działania by zapewnić środki finansowe na dofinansowanie kosztu udziału w XI Kongresie Polonii Medycznej uczestników ze Wschodu  (kraje spoza UE).  Decyzje co do dofinansowania udziału w wydarzeniu oraz jego wysokości (dofinansowanie częściowe lub całościowe) podejmowane będą indywidualnie na podstawie zgłoszeń poprzez poniższy formularz rekrutacyjny. Proces kwalifikowania uczestników zostanie rozpoczęty w marcu 2023 r. Szczegółowe informacje tej sprawie zostaną Wam wysłane mailowo przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”.

Zapraszamy do udziału w XI Kongresie Polonii Medycznej! Jako organizatorzy chcemy pokazać Wam wszystko to, za co kochamy Warmię i Mazury, atuty naszego Regionu, które czynią go wyjątkowym. Dać okazję do wytchnienia wśród zielni drzew i błękitu jezior. Pokazać gotyckie zamki i współczesne oblicze Olsztyna. Kongres naukowy, wpisuje się w kalendarz imprez zaplanowanych z okazji obchodów 550-lecia urodzin Mikołaja Kopernika, który większość swojego dorosłego i twórczego życia był związany z naszym Regionem.

Wszelkie informacje organizacyjne, Program Naukowy oraz Program Imprez Towarzyszących są na bieżąco uzupełniane na oficjalnej stronie internetowej Kongresu: swiatowyzjazdlekarzypolskich.org

Jednocześnie prosimy o rozpropagowanie informacji o XI Kongresie Polonii Medycznej wśród koleżanek kolegów lekarzy i lekarzy stomatologów. 

Czekamy na Was w Olsztynie!

 

Anna Lella  - Prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie; Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

Sergiusz Nawrocki – prorektor Collegium Medicum UWM; Przewodniczący Komitetu Naukowego

 

Zapraszamy do uczestnictwa w zjeździe oraz w organizacji jednej sesji naukowej w przygotowywanym przez organizatorów programie. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronach internetowych powyższego zjazdu: www.kongrespoloniimedycznej.com.pl lub www.swiatowyzjazdlekarzypolskich.org.