Previous Next

Wyjazd do Kiejdan i Kowna

Członkowie Polskiego Stowarzyszenia Medycznego na Litwie w wyciecze, zorganizowanej dzięki wsparciu Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie, zwiedzili Kiejdany oraz Kowno. 
 
Około 300 lat Kiejdany należały do książąt Radziwiłłów. Jest to zabytek urbanistyczny, miasto wielokulturowe — miasto sześciu narodów i sześciu wyznań, gdzie zachowała się dawna sieć ulic, place targowe, budynki sakralne z czasów książąt. W mauzoleum rodu Radziwiłłów w krypcie kościoła, w bogato zdobionych sarkofagach spoczywają wojewodowie wileńscy, hetmani wielcy Krzysztof Radziwiłł Piorun, Janusz Radziwiłł oraz członkowie ich rodzin.
 
Klasztor kamedułów w Pożajściu, to z kolei unikalne arcydzieło epoki baroku. Wzniosłą świątynię na przedmieściach Kowna, a w tamtych czasach w odległym lesie, postanowił zbudować kanclerz Wielkiego Księstwa Litewskiego Krzysztof Zygmunt Pac. Klasztor przeznaczony dla wąskiego grona wiernych kosztował nawet osiem tysięcy złotych. Zespół klasztorny budowano z cegieł palonych, a do wykończenia nie żałowano marmuru — pokrywano nim ściany, balkony, wyściełano podłogi i używano do obramowania drzwi. Pożajście zaopatrywali w marmur sami zakonnicy, gdyż nieopodal kamieniołomów marmuru w Krakowie znajdował się główny klasztor kamedułów Polski i Litwy.
 
Projekt finansowany przez S. A. Orlen Lietuva oraz ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022 przy współpracy z Fundacją „Pomoc Polakom na Wschodzie”