Polscy medycy na Litwie mają nowe władze i statut

W ubiegłym miesiącu odbyły się w Polskim Stowarzyszeniu Medycznym na Litwie wybory nowych władz. Nowy zatwierdzony statut PSML określa na nowo liczbę członków zarządu — teraz jest ich pięcioro, a nie dziewięcioro jak według poprzedniego statutu.

Stary zarząd wraz z prezesem podał się do dymisji, by można było wybrać nowe władze na zaktualizowanych warunkach.

Prezesem pozostała Eleonora Kvaščevičienė

Porozmawialiśmy z prezes Eleonorą Kvaščevičienė, która została wybrana na drugą kadencję na stanowisko prezesa.

— Po pierwsze, zaszła zmiana statutu. Ze względu na to, że zeszły zarząd był dziewięcioosobowy, musieliśmy wybrać teraz pięć osób, cały zarząd zrezygnował i był wybrany nowy. Byłam jedynym kandydatem, więcej nikt nie podał kandydatury, zatwierdzono mnie i wybrano nowy zarząd — w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” zaznacza prezes Kvaščevičienė.

Zapytaliśmy o cele i kierunki nowych władz. Poprzednio zapowiadana była aktywizacja młodzieży, dbanie o historię polskiej medycyny na Litwie i prowadzenie misji oświatowej w zakresie opieki zdrowotnej.

— Cele pozostały te same, czyli kontynuowanie poprzednich działań. Popularyzacja historii medycyny i medyków. W tym zakresie dużą pracę wykonuje Dariusz Żybort, również jako prezes Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą, opiekuje się razem z naszym stowarzyszeniem grobami lekarzy, to już tradycja. To pozostaje bez zmian — zaznacza.

Przede wszystkim elastyczność organizacji

Zwróciła też uwagę na potrzebę dostosowania się do nowoczesnych realiów.

— Innowacyjność. Mamy dużo pomysłów, idziemy do szkół z projektami na temat zdrowia. Planujemy konferencję, zaczęliśmy w tym roku od psychiatrycznej nt. uzależnień wśród młodzieży — wyjaśnia.

We wrześniu PSMnL organizowało we współpracy z Uniwersytetem Wileńskim międzynarodową konferencję naukową nt. uzależnień wśród młodzieży. Stowarzyszenie „załatwiło” na konferencję specjalistów — z Polski, a nawet z Polonii na świecie i innych krajów. Obok konferencji przeprowadzono też bezpłatne seminarium dla pedagogów i opiekunów na ten sam temat — w ten sposób położono kolejną cegiełkę w budowaniu kompetencji polskich kadr w polskich szkołach na Litwie.

— Chcemy coraz więcej młodzieży angażować, jak najwięcej młodzieży medycznej, studentów, rezydentów, współpracować również z pielęgniarzami i pielęgniarkami, pojawiają się oni w stowarzyszeniu — zaznacza.

Zapytaliśmy, dlaczego w ogóle zdecydowano się zmienić statut.

— Dotychczasowy nie był aktualny prawnie. Jest Ustawa o stowarzyszeniach, została ona już dawno zmieniona, a myśmy jeszcze statutu nie dostosowali do zmienionego prawodawstwa. Zmiana statutu była więc naturalnym wyczekiwanym działaniem — zapewnia prezes.

— Wybory były przeprowadzone w sposób transparentny, tryb hybrydowy, było kworum. Był tylko jeden kandydat, ale tego nie wiedzieliśmy do ostatniej chwili, ile będzie zgłoszeń — mówi Kvaščevičienė.

Kadencja nowych władz potrwa do 2026 r., wyniesie trzy lata.